Beeld_Omgevingsvergunning-1-aspect-ratio-1500-710

De omgevingsvergunning is aangevraagd!

In het gebied Cromhoff willen we de komende 3 tot 5 jaar (kleinschalige) culturele en muzikale activiteiten en horeca organiseren. Op 20 december jongstleden vroeg projectteam Cromhoff daarom een omgevingsvergunning aan bij de gemeente Enschede om de komende 5 jaar af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Ten behoeve van invulling die, passend binnen een woonomgeving, het gebied in de komende jaren al levendiger zal gaan maken.

De gemeente publiceert de vergunningaanvraag in het nieuwe jaar. De inhoud van de vergunning is te bekijken en op te vragen bij de gemeente. Begin februari bespreken we de vergunning met direct omwonenden tijdens een voor hen georganiseerde bijeenkomst.

Bij vragen kunt je contact met ons opnemen via cromhoff@enschede.nl.