EVM20240323Drukpershal32-scaled-aspect-ratio-1500-710

Antwoord op vragen omwonenden | maart

Op 7 en op 26 maart jl. waren er bijeenkomsten voor omwonenden. Tijdens deze avonden zijn veel vragen gesteld en we hebben antwoorden op deze vragen gebundeld in onderstaand document.

Bekijk hier het document

Op 30 mei is er een nieuwe inloopbijeenkomst, waarvoor direct omwonenden een uitnodiging ontvangen.